Splošno

„Delavnice“ o nasilju v družini zmanjšujejo ponavljajoče se kršitve in škodovanje javnosti